Chcesz zapisać się na kurs włoskiego, ale
nie wiesz jaki jest twój poziom zaawansowania?

Wypełnij nasz TEST ON-LINE.

Aby jak najdokładniej sprawdzić twój poziom zaawansowania, zaznacz tylko te odpowiedzi, których jesteś pewien! 🙂 Po sprawdzeniu testu, skontaktujemy się mailowo i poinformujemy o wyniku testu.

  Imię i nazwisko:

  Adres email:

  Numer telefonu:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji edukacyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  TEST ON-LINE


  1. ... macchina è bella.

  nie wiemLaUnLoLe

  2. Il plurale di UOMO è:

  nie wiemominiuomiuominiomoni

  3. Il plurale di città è:

  nie wiemcittecittècittàcitti

  4. Come ti chiami?

  nie wiemSi chiamo Marco.Mi chiamo Marco.Lo chiamo Marco.Mi chiami Marco.

  5. Di dove sei?

  nie wiemSono da Breslavia.Siamo di Breslavia.È di Breslavia.Sono di Breslavia.

  6. Quanti anni hai?

  nie wiemSono 25 anni.Avete 25 anni.Sei 25 anni.Ho 25 anni.

  7. Io ... al lavoro alle 8.00.

  nie wiemandiamovadovaiandate

  8. Noi ... la tv tutte le sere.

  nie wiemguardiamolaviamogiochiamorompiamo

  9. Luigi ... sempre gli spaghetti.

  nie wiempulisceguidadormemangia

  10. Stasera andiamo ... bar ... vedere la partita.

  nie wiemal/ain/dacon/perdal/in

  11. Gennaio è un mese ... :

  nie wieminvernaleestivoautunnaleprimaverile

  12. I colori della bandiera polacca:

  nie wiembianco e blurosso e verdegiallo e rossobianco e rosso

  13. Quando è aperto il supermercato?

  nie wiemÈ aperto dalle 8:00 alle 21:00.È aperto alle 8:00 dalle 21:00.È aperto ai 8:00 dai 21:00.È aperto da 8:00 a 21:00.

  14. Dove sono gli abiti?

  nie wiemGli abiti sono nell’armadio.Gli abiti sono all’armadio.Gli abiti sono tra l’armadio.Gli abiti sono sotto l’armadio.

  15. Dove sono i libri?

  nie wiemI libri è sul tavolo.I libri è nel tavolo.I libri sono sul tavolo.I libri sono su tavolo.

  16. Con chi sei andato al mare?

  nie wiemSono andata con un mio amico.Siamo andato con un mio amico.È andato con un mio amico.Sono andato con un mio amico.

  17. Cosa avete mangiato ieri sera?

  nie wiemAbbiamo mangiato la pizza.Abbiamo mangiata la pizza.Siamo mangiati la pizza.Hanno mangiato la pizza.

  18. Il participio del verbo prendere è:

  nie wiemprendutopresopresutoperso

  19. Andate alla festa ragazzi?

  nie wiemNo, ci anda solo Mauro.No, ci va solo Mauro.No, si va solo Mauro.No, ci andate solo Mauro.

  20. Che lavoro avete dovuto fare?

  nie wiemSiamo dovuto fare un progetto di un ponte.Abbiamo dovuto fare un progetto di un ponte.Abbiamo dovuti fare il progetto di un ponte.Siamo dovuti fare un progetto di un ponte.

  21. Dove vai domani?

  nie wiemAnderò al corso di italiano.Anderò al corso d’italiano.Andrò al corso d’italiano.Andrò al corso da italiano.

  22. Chi incontrerete alla festa.

  nie wiemIncontreremo tanti amici.Incontreranno tanti amici.Incontrerai tanti amici.Incontro tanti amici.

  23. Ti piace questo piatto?

  nie wiemSi, ti piace.Si, a te piace.Si, mi piace.Si, si piace.

  24. Ci vuole il passaporto per andare in Russia?

  nie wiemSi, vuole.Si, ci vuole.Si, non vuole.Si, ne vuole.

  25. Hai visto Marco?

  nie wiemSi, eccolo là con sua moglie.Si, eccolo là con nostra moglie.Si, eccolo là con la sua moglie.Si, eccolo là con le sue moglie.

  26. Il plurale di mio:

  nie wiemmiamiimiemiei

  27. Che cosa facevi ieri alle 20?

  nie wiemHo mangiato la cena.Mangivo la cena.Mangiavo la cena.Ho mangiata la cena.

  28. Mentre ..., ho incontrato Maria.

  nie wiemsono incontratoho camminatocamminavocamminevo

  29. Secondo me, i film di Begnini sono geniali.

  nie wiemSono d’accordo con te.Sono da’ccordo con te.Sono da accordo con te.Sono daccordo con te.

  30. Mangi la cioccolata?

  nie wiemNo, non ne mangio.No, non la mangio.No, non lo mangio.No, non mangio.

  31. Hai bevuto molto caffè ieri?

  nie wiemNo, l’ho bevuto solo una tazzina.No, la ho bevuta solo una tazzina.No, ne ho bevuta solo una tazzina.No, ne ho bevuto solo una tazzina.

  32. Un etto sono:

  nie wiem10 grammi1000 grammi500 grammi100 grammi

  33. Puoi portarmi al supermercato?

  nie wiemSi, ti posso portare.Si, mi posso portare.Si, posso portarmi.Si, posso portarci.

  34. Hai le chiavi?

  nie wiemNo, non ce l’ho.No, non ce lo.No, non ce le.No, non ce le ho.

  35. Ti senti bene?

  nie wiemOggi mi sento molto bene.Oggi ti sento molto bene.Oggi mi senti molto bene.Oggi si sento molto bene.

  36. A che ora ti sei svegliato ieri mattina?

  nie wiemHo svegliato alle 6.Mi ho svegliato alle 6.Mi sono svegliato alle 6.Mi sono sveglio alle 6.

  37. Dove ci possiamo incontrare stasera?

  nie wiemPossiamo incontrarci sotto casa mia.Possiamo incontrare sotto casa mia.Ti possiamo incontrare sotto casa mia.Ci possiamo incontriamo sotto casa mia.

  38. Che taglia porta?

  nie wiem40.La 40.Porto 40.Lo 40.

  39. Come si mangia in mensa?

  nie wiemNe mangia bene.Mangia bene.Si mangia bene.Mangio bene.

  40. Ti è piaciuta la pasta?

  nie wiemSi, mi è piaciuta molto.Si, ti è piaciuta.Si, mi è piaciuto.Si, mi piace.

  41. Questa storia ... sembra strana, per questo non la ascoltiamo.

  nie wiemmitivici

  42. Per cambiare canale abbiamo bisogno del ... .

  nie wiemtelevisoretelecomandoantennarete

  43. Anna, non ... la macchina oggi! Mi serve.

  nie wiemprendereprendiprendoprende

  44. Scusa, per andare in centro?

  nie wiemVai dritto e giri a destra.Va’ dritto e gira a destra.Va dritto e giri a destra.Va’ dritto e giri a destra.

  45. Dove preferiresti andare stasera? Al cinema o in discoteca?

  nie wiemPreferirei andare al cinema.Preferiremmo andare al cinema.Preferisce andare al cinema.Preferiresti andare al cinema.

  46. Mi ha detto che Maria ... .

  nie wiemavrebbe venutasarà venutasarebbe venutavenirà

  47. Quando farete la spesa?

  nie wiemAppena finivamo di lavorare.Appena avremo finito di lavorare.Appena finiremo di lavorare.Appena avevamo finite di lavorare.

  48. Ieri ho letto il libro che ... come regalo per il mio compleanno.

  nie wiemricevoavrò ricevutoavevo ricevutoricevevo

  49. Presterai a Marco la bicicletta?

  nie wiemSi, gliela presterò.Si, me la presterò.Si, glielo presterò.Si, gliele presterò.

  50. Chi vi ha regalato questi libri?

  nie wiemCe le ha regalati Elisabetta.Ce li ha regalati Elisabetta.Ce l’ha regalato Elisabetta.Ha regalato Elisabetta.

  51. La psicologia infantile è l’argomento ... abbiamo parlato durante la lezione.

  nie wiemdi qualechedella qualedi cui

  52. Le gonne / comode / i pantaloni.

  nie wiemLe gonne sono più comode dei pantaloni.Le gonne sono più comode che pantaloni.Le gonne sono più comode come pantaloni.Le gonne sono più comode quanto pantaloni.

  53. La mia sorella più piccola si chiama Anna.

  nie wiemAnna è la mia sorella superiore.Anna è la mia sorella maggiore.Anna è la mia sorella inferiore.Anna è la mia sorella minore.

  54. Cosa ne pensi della mia giacca?

  nie wiemPenso che è molto bella.Penso che sia molto bella.Penso di essere molto bella.Penso è molto bella.

  55. Signora, ... attenzione!

  nie wiemfacciafafaifate

  56. ... problema deve essere affrontato con calma.

  nie wiemtantanessunoognialcuni

  57. Secondo te, che cosa devo fare in questa situazione?

  nie wiemVorrei che tu smetti di lamentarti.Vorrei che tu smettessi di lamentarti.Vorrei che tu smetta di lamentarti.Vorrei che tu smettevi di lamentarti.

  58. Che cosa fareste in questo caso?

  nie wiemSecondo me, sarebbe meglio, se vendeste la casa.Secondo me, sarà meglio, se vendereste la casa.Secondo me, sarebbe meglio, se vendereste la casa.Secondo me, fosse meglio, se vendereste la casa.

  59. Se ... i soldi, sarei andato in vacanza più spesso.

  nie wiemavròavreiavrei avutoavessi avuto

  60. Tra il dire e il ... .

  nie wiem…parlare c’è di mezzo il mare.…chiedere c’è di mezzo il mare.…fare c’è di mezzo il mare.…mangiare c’è di mezzo il mare.

  61. 2006 – L’Italia vince i Mondiali di calcio.

  nie wiemNel 2006 l’Italia vincette i Mondiali di calcio.Nel 2006 l’Italia vincé i Mondiali di calcio.Nel 2006 l’Italia vincesse i Mondiali di calcio.Nel 2006 l’Italia vinse i Mondiali di calcio.

  62. Mi disse: “Ho lavorato tutto il giorno”.

  nie wiemMi disse che ha lavorato tutto il giorno.Mi disse che aveva lavorato tutto il giorno.Mi disse che avrebbe lavorato tutto il giorno.Mi disse che avesse lavorato tutto il giorno.

  63. Ti è piaciuto il film che ti avevo prestato?

  nie wiemVedendola il film fino alla fine, posso dire che non mi è piaciuto affatto!Vedendo il film fino alla fine, posso dire che non mi è piaciuto affatto!Avendo visto il film fino alla fine, posso dire che non mi è piaciuto affatto!Avevo visto il film fino alla fine, posso dire che non mi è piaciuto affatto!

  64. Pensi che la nostra squadra vincerà?

  nie wiemSicuro, siamo una squadra vincente!Sicuro, siamo una squadra vinta!Sicuro, siamo una squadra vincere!Sicuro, siamo una squadra vincenta!