KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA DOROSŁYCH

kursy_wloskiego_dla_doroslych

 

REGULAMIN

Nasze zasady prowadzenia kursów grupowych i indywidualnych.

WIĘCEJ

kursy_wloskiego_dla_dzieci

 

GRUPOWE

Semestr wiosenny 2023/24 – zapisy już rozpoczęte!

WIĘCEJ

kursy_wloskiego_indywidualne

 

INDYWIDUALNE

Sam decydujesz o częstotliwości, ilości zajęć i ich terminie.

WIĘCEJ

kursy_wloskiego_wakacyjne

 

WAKACYJNE

Kursy on-line w trzecim semestrze wakacyjnym 2024.

WIĘCEJ

POZIOMY NAUKI

POZIOM POCZĄTKUJĄCY A1/A1+

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– w jaki sposób pytać i odpowiadać na pytania dotyczące własnej osoby, znajomych i przedmiotów
– jak korzystać z zasad gramatycznych w odniesieniu do chwili obecnej, tworzyć proste zdania oznajmujące i pytające
– jak rozumieć krótkie dialogi, które mówią o planach codziennych, o tym co robimy w czasie wolnym i jak go spędzamy
– jak zachować się w różnych sytuacjach: wyrazić niepewność, wątpliwość, posiadanie, podziękowanie
– jak opowiadać, opisywać wydarzenia w czasie, wyrazić własną wolę

ZAKRES GRAMATYCZNY

Czasowniki essere i avere , articoli determinativi singolari e plurali (rodzajniki określone liczby pojedynczej i mnogiej), Presente semplice (czas teraźniejszy), articoli indeterminativi singolari e plurali (rodzajniki nieokreślone w liczbie pojedynczej i mnogiej), forma di cortesia (forma grzecznościowa), verbi modali (czasowniki modalne), preposizioni (przyimki), preposizioni articolate (przyimki z rodzajnikami), il partitivo (rodzajnik cząstkowy), C’è – Ci sono, zaimki dzierżawcze (mio/a, tuo/a, suo/a) Passato Prossimo (Czas przeszły prosty), partykuła CI.

POZIOM POCZĄTKUJĄCY A2

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– w jaki sposób przedstawiać własne plany, przewidywania, obietnice, hipotezy
– jak wyrazić posiadanie, rozmawiać o rodzinie, zamówić dania w restauracji
– opisywać wspomnienia z przeszłości, wyrazić zadowolenie i niezadowolenie
– jak wyrazić radość i żal, jak coś zaproponować, jak przyjąć lub odrzucić zaoferowaną przez kogoś pomoc, zapytać się o opinię i ją wydać
– w jaki sposób robić zakupy w sklepie spożywczym i supermarkecie, jak wyrazić ilość

ZAKRES GRAMATYCZNY

Futuro semplice (czas przyszły prosty), Futuro composto (czas przyszły złożony), Possessivi (zaimki dzierżawcze), quello – bello, czasowniki volerci – metterci, Passato prossimo Vs Imperfetto (czas przeszły ciągły), Imperfetto (czas przeszły niedokonany), Trapassato prossimo (czas zaprzeszły), Pronomi diretti (zaimki osobowe dopełnienia bliższego), zaimek cząstkowy NE.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY NIŻSZY A2+

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– jak poprosić o przysługę, jak coś pożyczyć, wyrazić opinię, niezadowolenie, pragnienie
– jak zapytać o drogę oraz jak udzielić informacji na takie pytanie
– używać trybu przypuszczającego: wyrazić własne pragnienia, udzielać porad, wytłumaczyć się, poprosić o coś w formie grzecznościowej

ZAKRES GRAMATYCZNY

Verbi riflessivi (czasowniki zwrotne), forma impersonale (forma bezosobowa), pronomi indiretti (zaimki osobowe dopełnienia dalszego), Imperativo diretto (tryb rozkazujący), Condizionale semplice (tryb przypuszczający prosty), Condizionale composto (tryb przypuszczający przeszły), il futuro nel passato.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY WYŻSZY B1/B1+

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– wchodzić w interakcje w różnych kontekstach i odnaleźć się w codziennych sytuacjach
– wybrnąć z większości sytuacji, które mogą się przydarzyć w podróży po Włoszech, rozumienie języka mówionego
– wyrażać własne zdanie i zapytać o cudze w kontekście nieformalnych rozmów
– jak wyrazić własne idee, poglądy, przekonania, nadzieje, pozwolenie przy użyciu trybu łącznego
– w jaki sposób udzielać rad, instrukcji, rozkazywać, poprosić o pozwolenie

ZAKRES GRAMATYCZNY

Pronomi combinati, Pronomi interrogativi e relativi, formy czasownika stare z Infinito i Gerundio, Aggettivi comparativi di maggioranza, minoranza ed uguaglianza, Superlativo Relativo e Assoluto, Congiuntivo presente e passato.

POZIOM ZAAWANSOWANY B2

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– w jaki sposób opisywać przeszłość i jak mówić o wydarzeniach historycznych
– wyrażać własne opinie na temat tekstów w języku włoskim, jeżeli traktują o sprawach, które są Ci znajome, zarówno w sytuacjach dotyczących pracy, jak i szkoły lub czasu wolnego
– wyrazić swój punkt widzenia na temat dowolnych aktualnych wydarzeń, omawiając ich korzystne i niekorzystne aspekty
– jak gratulować, wyrazić hipotezy, aprobatę, dezaprobatę

ZAKRES GRAMATYCZNY

Imperativo indiretto (forma di cortesia), aggettivi i pronomi indefinite, Congiuntivo imperfetto e trapassato, la concordanza dei tempi del congiuntivo, Passato remoto, Trapassato remoto, Periodo ipotetico, diversi usi di ci e ne, forma passiva, si passivante, Discorso diretto e indiretto, Gerundio semplice e composto, Infinito presente e passato, Participio presente e passato.

POZIOM ZAAWANSOWANY B2+

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami języka w sposób naturalny i wystarczająco płynny, aby rozmowa odbywała się bez wysiłku ze strony żadnego z rozmówców
– prowadzić dyskusje na różne tematy, a także bronić swego punktu widzenia na tematy ogólne, przytaczając za i przeciw różnych rozwiązań omawianego problemu
– udzielać informacji na różne tematy zarówno w formie ustnej jak i pisemnej

ZAKRES GRAMATYCZNY

Ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych dotychczas poznanych.

POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ C1

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– korzystać z obszernego zasobu lingwistycznego, który umożliwia Ci na płynną i spontaniczną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka
– poprawnie zastosować struktury gramatyczne w wypowiedzi ustnej i pisemnej
– zrozumieć każdy tekst w języku włoskim o tematyce specjalistycznej

ZAKRES GRAMATYCZNY

Ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych dotychczas poznanych.

POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ C2

1 semestr (60 godzin), 2 semestry (30 godzin)

ZAKRES NAUKI

– zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co słyszysz lub czytasz
– opanować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne oraz używać ich ze zrozumieniem
– zrozumieć każdy tekst w języku włoskim o wysokim stopniu trudności, również teksty techniczne i specjalistyczne
– formułować wypowiedzi spontanicznie, bardzo płynnie, przy użyciu wyszukanego słownictwa

ZAKRES GRAMATYCZNY

Ćwiczenie wszystkich zagadnień gramatycznych dotychczas poznanych.