REGULAMIN BIBLIOTEKI WŁOSKIEJ
BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej

 

ZAPISYWANIE SIĘ DO BIBLIOTEKI

 

1. Z Biblioteki Włoskiej BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej korzystać może każdy, kto opłaci roczny abonament i komu wystawiona zostanie Karta Czytelnika.

2. Roczny abonament biblioteczny wynosi 50 zł.

3. Abonament ulgowy w wysokości 25 zł przysługuje obecnym słuchaczom kursów w BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej.

4. Abonament ważny jest przez 12 miesięcy od daty wystawienia Karty Czytelnika (zapisanej na Karcie Czytelnika).

 

WYPOŻYCZANIE

 

5. Rezerwację książki, czasopisma lub podręcznika należy dokonać poprzez katalog internetowy znajdujący się na stronie www.centrumbona.pl przynajmniej dzień przed wypożyczeniem pozycji, wypełniając formularz: REZERWUJ POZYCJĘ BIBLIOTEKI.

6. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie: 2 książki, 2 czasopisma, 1 podręcznik

7. Okres wypożyczenia: książki – 2 tygodnie, czasopisma – 1 tydzień, podręcznik – 5 dni

 

PRZEDŁUŻANIE WYPOŻYCZENIA

 

8. Wypożyczenie książek lub czasopisma można przedłużyć o jeden dalszy okres wypożyczenia, czyli odpowiednio 2 lub 1 tydzień pod warunkiem zgłoszenia chęci przedłużenia najpóźniej w ostatnim dniu wypożyczenia danej pozycji. Nie można przedłużyć wypożyczenia podręcznika.

9. Przedłużenia należy dokonywać osobiście lub drogą mailową (biblioteca@centrumbona.pl).

 

KARY I OPŁATY DODATKOWE

 

10. Za nieterminowy zwrot materiałów pobierana jest kara pieniężna:

11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, czasopisma lub podręcznika Czytelnik ponosi opłatę w wysokości:

albo odkupić zgubioną lub zniszczoną pozycję.

 

POZOSTAŁE

 

12. Biblioteka jest czynna w poniedziałki w godzinach 16.30 – 21.00 oraz w czwartki w godzinach 12:00-15:00.

13. W sierpniu (1-31.08) biblioteka jest nieczynna.

14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje odmową korzystania z biblioteki.

15. Zapisanie się do Biblioteki BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej i otrzymanie Karty Czytelnika oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.