Dlaczego jesteśmy skuteczni?

Organizowane w Centrum Bona zajęcia opierają się na metodzie komunikacyjnej oraz interkulturowej.

METODA KOMUNIKACYJNA

Pozwala na rozwinięcie umiejętności swobodnego i skutecznego porozumiewania się.

Celem tej metody jest stworzenie różnorodnych sytuacji zbliżonych do komunikacji w życiu codziennym. Dlatego w trakcie naszych ćwiczeń kładziemy nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu, przez co rozwijamy również umiejętności czytania i pisania.

Liczne gry językowe oraz role-play wprowadzane podczas zajęć, wręcz zmuszają do szybkiego opanowania języka.

METODA INTERKULTUROWA

Ta metoda pozwala na rozwijanie wrażliwości interkulturowej, która odgrywa coraz większą rolę w dobie Europy bez granic. Umiejętności, jakich nabywają nasi kursanci dzięki tej metodzie dotyczą:

  • – dostrzegania relacji (podobieństw i różnic) między kulturą własną i obcą,
  • – stosowania odpowiednich strategii w kontaktach z przedstawicielami innych kultur,
  • – radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych wynikających z różnic kulturowych,
  • – przezwyciężania stereotypów.

Stosując tę metodę stwarzamy możliwość poznania tradycji, kultury oraz zwyczajów panujących we Włoszech.

Zrozumienie ich pozwoli Ci szybciej rozwijać umiejętności językowe oraz poszerzać swoją wiedzę i przy kolejnym wyjeździe do Włoch lepiej zrozumiesz Włochów.